Jaká byla konference Kam kráčí telekomunikační sítě Plzeň 2018? 1/2

, 26. září 2018

Ve čtvrtek 13. 9. 2018 ráno v 9:00 začíná pro poskytovatele Internetu dobře známá konference, Kam kráčí telekomunikační sítě, s podtitulem Plzeň 2018. Letošního podzimního ročníku se zúčastnilo rekordních 550 účastníků a den před konferencí, na seminář věnovaný změnám ve spektru a sítím 5 generace, dorazilo 200 majitelů a techniků z řad lokálních ISP.

Kromě široké nabídky přednášek, mohli účastníci načerpat inspiraci pro své podnikání, uzavřít obchody na některém z 50 výstavních stánků v rámci expozice KKTS Expo 2018 a se starými přáteli si odpočinout od každodenního pracovního vytížení. On-line přenos se tentokrát nekonal, ale máme pro vás samozřejmě připravený kompletní záznam všech přednášek a to jak ze semináře, tak ze samotné velké konference. Záznam ze semináře –  videa + prezentace ke stažení naleznete přímo na stránkách semináře v sekci program. Záznam z velké konference – videa + prezentace naleznete rovněž na stránkách konference a samozřejmě také v našem dnešním článku. Rovněž jsme pro vás připravili bohatou  fotogalerii z akce, kterou naleznete v galeriích IPV nebo přímo na stránkách konference.

Konferenci pořádá společnost ISP Consulting pod mediální záštitou našeho spolku Internet pro všechny, organizačně ji zajišťuje společnost PEM communication. Hlavními partnery konference jsou tentokrát společnosti SITEL, UPC Business, Ericsson a  společnost Dial Telecom. Seznam všech partnerů najdete zde.​

Účastníky tak jako obvykle přivítal předseda spolku Internet pro všechny Miloslav Sova, poděkoval všem za to, že konferenci zachovávají svojí přízeň již víc než deset let a v rychlosti je seznámil s tím, co na ně v průběhu konferenčního dne čeká. Moderování konference se za ISP Consulting tentokrát ujal Jakub Rejzek, který na pódium zve první přednášející – jednoho z hlavních partnerů, společnost UPC Business.

V první prezentaci otevřeli zástupci UPC, Tomáš StojanJiří Převrátil, problematiku ochrany před DDoS útoky. Ukázali účastníkům celkovou statistiku velikosti útoků na celosvětovou síť Liberty Global za minulý rok, představili rozložení dle kritičnosti útoků. Prezentovali, že poslední týden před konferencí mířilo na síť UPC a sítě zákazníků, kteří využívají službu ochrany před DDoS útoky od společnosti UPC, 77 útoků o celkové velikosti 16,2 Gb.

O úspěšnosti boje s těmito útoky mluví fakt, že ani jeden z nich nevyvolal potřebu zákazníka volat na dohledové centrum U7PC s požadavkem na aktivaci ochrany před DDoS. je to dáno tím, že řešení, které UPC zákazníkům nabízí je plně automatizované a v případě útoku je aktivováno za méně než 60 vteřin.

UPC pro ochranu používá řešení firmy ARBOR, které je fyzicky umístěno v páteřní síti LGI. Dle současných provozních zkušeností UPC je zpoždění, způsobované průchodem zákaznického provozu přes „pračku“, menší než 10 ms. Prezentaci si můžete stáhnout na této adrese.

Dalších 30 minut patří Jaroslavovi Švarcovi ze společnosti Ericsson, který se přišel podělit o zkušenosti z provozu E-band spojů a představit novinky v zařízeních MINI-LINK. Postupně představuje radiové jednotky MINI-LINK 6363, MINI-LINK 6366 pro full outdoor instalace, MINI-LINK 6654 pro split instalace s 10GBE porty a kromě parametrů jednotek, nahlídneme i do uživatelského rozhraní. Dostáváme se také k porovnání měsíčních a ročních nákladů za frekvence v závislosti na kmitočtovém pásmu, šířce kanálu a kapacitě spoje. Následují novinky v E-band zařízení MINI-LINK 6352 a jeho využití v multi-band konfiguracích. Na závěr jsou nastíněny možnosti dalšího kapacitního růstu bezdrátových spojů směrem k 100Gbit/s. Prezentaci k této přednášce si můžete stáhnout na této adrese.

Poslední přednáška v ranním přednáškovém bloku patří Michalu Krskovi. Michal Krsek z CESNETu popsal neradostné vyhlídky, které čekají poskytovatele Internetu s dalším rozvojem videodistribuce prostřednictvím IP sítí. Dle něj se problém přesouvá z technické podoby do podoby finanční. Již není problém terabitovou síť (kterou budeme potřebovat nejpozději na Olympiádu v Japonsku) postavit, ale je problém ji postavit efektivně (s ohledem na fakt, že špičkovou kapacitu budeme potřebovat pouze několik desítek hodin v roce).

Pro budování se nabízí koncept propojených CDN (sítí doručování obsahu – content delivery network), kdy každý operátor provozuje vlastní (levné) doručovací servery a vykrývá jimi úzká místa v síti. Zda taková síť sítí vznikne, záleží na operátorech a jejich ochotě se domluvit. A na to právě Michal apeloval. Prezentaci k přednášce stahujte na této adrese.

Po krátké přestávce na kávu a občerstvení následoval druhý dopolední blok přednášek. Jako první přichází z řečnický pult Martin Dvořák viceprezident VNICTP (Výbor nezávislého ICT průmyslu) a představuje Kodex pro elektronické komunikace a stávající stav jeho schvalování v rámci EU spolu s dalším postupem implementace do práva ČR. Jeho východiska a záměr, identifikace podstatných přijatých ustanovení, jak s dopadem na podnikatelské prostředí a hospodářskou soutěž v telekomunikacích, tak v oblasti ochrany spotřebitele. Z prezentace se dozvídáme potenciální výhody i hrozby vyplývající pro lokální ISP.

Potenciální výhody pro lokální ISP:
– zjednodušení povolování instalace malých bezdrátových přístupových bodů (zamýšleno pro 5G, ale může platit i pro jiné technologie)
– zjednodušení přístupu k vnitřním vedením v budovách

Potenciální hrozby pro lokální ISP :
– symetrická regulace poskytovatelů sítí (velcí operátoři mohou vyžadovat přístup do lokální sítě)
– nárůst byrokracie spojené s provozem sítí (nové směrnice na téma ochrany soukromí, bezpečnosti, ochrana proti hackingu, transparentnost ceníků apod.)
– možnost snížení regulace dominantních operátorů (projekty co-investmentu apod.)

 Prezentaci z tohoto vystoupení stahujte na této adrese.

Následuje snad nejočekávanější přednáška celého dne. Martin Šigut statutární zástupce společnosti PODA navnadil velkou část účastníků již na semináři, den před konferencí, kde se věnoval efektivitě bezdrátového přenosu, velmi podrobně popsal způsoby,  jak lze na stejné frekvenci přenést více informací. Probrali jsme zvyšování počtu streamů (2×2 MIMO, SU-MIMO 4×4, MU-MIMO, 5G Massive MIMO i Beamforming. Dozvěděli jsme se proč PODA investovala do LTE v pásmu 3,7 GHz, jaká zařízení si vybrala i reálné technické možnosti v současnosti a vyhlídku pro příští rok. Odhalení velkoobchodní nabídky pro lokální ISP a podrobný popis spolupráce a její princip si Martin Šigut nechal až pro účastníky velké konference. Na závěr přednášky odhalil účastníkům nejen tarify PODY pro koncové uživatele, ale především to, na co čekali nejvíce – ceník velkoobchodní nabídky. Cena obsahuje nájem HW, radiové plánováni, podíl na pořízení frekvencí, poplatek za užití frekvencí, servis a odvíjí se od velikosti sídla. Martin si po přednášce, stejně jako všichni dnešní přednášející odnáší originální tričko konference s názvy „Sítič, Optič a Wifič“. Vybral si „Wifiče“ čím symbolicky dal najevo, že bezdrátové připojení zdaleka neřeklo své poslední slovo.  Prezentaci z této přednášky obsahující ceník velkoobchodní nabídky naleznete v této prezentaci.

Sál zaplněný do posledního místečka po předcházejícím řečníkovi, si přebírá zástupce ČTÚ Ing. Karel Tomala. Účelem jeho přednášky bylo seznámit poskytovatele služeb přístupu k síti internet s metodickými postupy, které jsou ze strany Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) uplatňovány v případě kontrolních měření služeb poskytovaných v pevném místě. Na základě Nařízení EP a R EU 2015/2120 musí poskytovatelé služeb přístupu k síti internet definovat jaká je minimální, běžně dostupná, maximální a inzerovaná rychlost stahování a odesílání dat v případě pevných sítí. Vzhledem k obecnému charakteru definice běžně dostupné rychlosti v pevných sítích Úřad přistoupil k popisu tzv. odchylek jako indikátorů skutečnosti, že výkon služby nedosahuje smluvených parametrů. Prezentaci k této přednášce stahujte na této adrese.

Následuje přednáška Tomáše Strašáka ze společnosti Dial Telecom, jednoho z hlavních partnerů konference. Každé i menší ISP dnes řeší problémy s velkými kapacitami v síti. Pokud jsou kapacity už opravdu obrovské a poskytovatel potřebuje pro přenos dat pronájem služby od jiných, řešením může být služba pronájmu lambdy, alien lambdy, části sítě (DWDM segment) nebo nenasvíceného vlákna. Co může takový poskytovatel na trhu chtít a jaké jsou výhody takového řešení? To všechno se dozvídáme právě z prezentace Tomáše Strašáka. Prezentaci stahujte na této adrese.

Poslední přednáška před obědem patřila společnosti Sitel, která je již tradičním hlavním partnerem našich konferencí . Jiří Toman věnoval své vystoupení multifunkčním sloupkům Sitel s datovým zakončením. Občas na poskytovatele internetu přijde požadavek, že je potřeba zakončit datové sítě mimo objekty, ve volném prostoru (např. na náměstí) a tehdy přichází Sitel se svým řešením. Prezentaci naleznete na této adrese.

Polední pauzu využili účastníci nejen k načerpání sil a chutnému obědu, ale čekal na ně také doplňkový program.  Už se stalo tradicí, že pro ty, kteří poobědvali nebo na oběd teprve čekají, pořádáme praktické ukázky nebo různé soutěže, při kterých účastníci zdokonalují svoje dovednosti. Nejinak tomu bylo i letos, takže na účastníky čekala soutěž ve směrování radiových spojů v pásmu 80 GHz, kterou připravila společnost Vanco.

Odpolední program zahájil pan Jaromír Šíma ze společnosti RLC,ale o tom až v druhém díle reportáže z konference Kam kráčí telekomunikační sítě Plzeň 2018, který  zveřejníme v následujících  dnech.

Na úplný závěr, bych si dovolil všechny ISP, kteří z nějakého důvodu nestihli letošní Plzeň, pozvat na konferenci Kam kráčajú telekomunikačné siete – Slovensko 2018, která se bude konat již za 3 týdny, 18. 10. 2018 v Senci, v oblasti Slunečných jezer, v hotelu Senec. Některá témata budou podobná těm z Plzně, některá zcela nová viz. program. V tuto chvíli je kapacita konference téměř vyčerpaná, takže kdo si chce zažít neopakovatelnou atmosféru této slovenské konference má nejvyšší čas na registraci.

Štítky: .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet, Technologie.

Štítky: .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jaká byla konference Kam kráčí telekomunikační sítě Plzeň 2018? 1/2

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci