Můžeme věřit ministru Mlynářovi? Aneb co vlastně Telecom Mlynářovi slíbil?

, 25. července 2003

mlynarTéměř ve všech médiích proběhla zpráva o tom jaké zlevnění Dial-upu a zrychlení
ADSL nás od 23. září čeká! Informoval o tom ministr Mlynář na svém setkání s novináři.
Vzhledem k tomu, že Internet pro
všechny
celou situaci pozorně sleduje a účastní se také jednání Internetového Fóra už
téměř 8 měsíců, dovolím si ministrovo prohlášení brát s velkou rezervou!

Pojďme
ale pěkně po pořádku. Pro uživatele zdánlivě nejdůležitější bude tento výrok ministra
Mlynáře:

„Z jednání jsem si odnesl závěr, že do konce léta Telecom splní, o
co jsem žádal, tedy přijde s návrhem, který zásadním způsobem sníží cenu (internetu) pro
koncové uživatele,“ uvedl ministr s tím, že v opačném případě se obrátí na Český
telekomunikační úřad a využije všech zákonných prostředků. Mezi ty patří například možnost
vydat tzv. zásady regulace, které ministrovi umožní vstoupit do regulačního
procesu.“

Z tohoto výroku by uživatel mohl nabýt dojem, že panu
ministrovi došla trpělivost a požaduje snížení nejen ceny za dial-up ale i ceny za ADSL,
tak jak několikrát požadoval a hlavně přesně tak, jak se k tomu zavázala vláda podpisem
dokumentu eEurope+. Právě v tomto dokumentu byl jako jeden z hlavních cílů také levnější,
rychlejší a dostupnější Internet. A tento cíl měl být splněn už koncem roku 2002. Ministr
Mlynář také upřesnil průběh svých jednání s Telecomem, přesněji řečeno s jeho generálním
ředitelem panem Gabrielem Berdárem a předsedou dozorčí rady Ondřejem Felixem. Za velmi
důležité považuji toto prohlášení pana ministra a v následujících řádcích vysvětlím proč.
Mnoho našich politiků si totiž velmi rychle osvojilo hru se slovíčky a mnohokrát se však
toto slovíčkaření obrací proti nim. Proto chci poukázat na to jak důležité je jasně a
nezpochybnitelně definovat požadavky, aby se koncoví uživatelé nedočkali takových
překvapení jako když, ministr přislíbil začátkem léta zrychlení ADSL ( Telecom ústy Miloše
Mastníka mluvil o „průběhu léta“) a dnes
všichni víme, že zrychlení nebude ani „začátkem“ ani „ v průběhu“
ale až koncem léta – přesněji řečeno koncem astronomického léta. Také s tím zrychlením to
nebude tak jednoznačné, ale to si vysvětlíme v následujících řádcích. Podívejme se tedy na
výrok pana ministra na kterém bych rád vysvětlil, jak lze také veřejnost nenápadně tahat
za nos:

„V oblasti telekomunikací musím říci, že jakkoliv je dobře, že byla v
České republice konečně v uplynulém půlroce spuštěna služba ADSL, tak nejsem se současným
stavem snižování poplatků pro koncové uživatele spokojen. Před dvěma měsíci jsem zde řekl,
že žádám, aby Český Telecom do konce léta přišel s nabídkou, která bude znamenat výrazný
posun.“

Později však pan ministr blíže specifikoval, jak to s tím
snižováním poplatků zřejmě bude a z jeho prohlášení jasně vyplynulo, že od 23. září se
uživatelé snížení ceny u ADSL zřejmě nedočkají. Jak jinak si vysvětlit tento výrok:

„Mluvíme o dvou věcech. U ADSL je situace složitá, protože technologie ADSL
vyžaduje investice do sítě, ne malé. Představy o tom, že Český Telecom má síť, která je v
tomto smyslu plošně připravena na nasazení ADSL, nejsou správné, skutečně větší rozšíření
ADSL vyžaduje ze strany Českého Telecomu investice, to znamená, že ty investice se musí
něčeho zaplatit. Čili v oblasti ADSL jsem apeloval především na to, aby se zvýšila
přenosová rychlost při současných cenách…“

Takže když si
vezmu jenom dva, v jeden den po sobě pronesené výroky pana ministra, vidím v nich jasný
rozpor. Možná někdo z vás řekne proč bazírovat na slovíčkách, ale zkušenost nejen
uživatelů Internetu ukázala, že mnohdy jedno jinak postavené slovo může mít pro koncové
zákazníky dalekosáhlé důsledky.

Dva po sobě jdoucí výroky pana ministra jsou toho zářným
příkladem. Nejdřív pan ministr uvádí jak je rád, že ADSL bylo v České republice spuštěné,
ale že není spokojen se současným stavem snižování poplatků! V druhém výroku však už o
snižovaní poplatku za ADSL nepadlo ani slovo a pan ministr pouze apeloval na to, aby se
zvýšila rychlost při současných cenách! A jak jsem již uvedl, ani to zvyšování rychlosti
na úroveň států EU není tak jednoznačné! Znovu musím připomenout závěr studie ČTÚ. Tato
studie totiž porovnává nabídky dominantních operátorů s nabídkami ČTc. Tedy nikoliv
nejlevnější nabídky v jednotlivých zemích. A co je nejdůležitější, nabídku ČTc
neobsahující žádný limit na objem přenesených dat, porovnávalo ČTÚ s nabídkami, které
rovněž neobsahovaly žádné omezení! A přesto jsme v tomto srovnání vyšli 3. až 5. dražší
než státy EU. Podle našeho vlastního porovnání dokonce 6-krát dražší! A
proč se zde znovu zmiňuji o studii? Protože pan ministr také naznačil o jakém návrhu
diskutoval s představiteli ČTc:

telecom

„Nebudu zastírat, že moje diskuse s představiteli Českého
Telecomu byla složitá. Existuje návrh, který byl Českým Telecomem prezentován na Fóru pro
vytáčený přístup k Internetu, a diskutovali jsme o tomto návrhu (…).“

Na
jednáních Internetového Fóra však byl prezentován pouze jeden návrh a to jak pro ADSL tak
pro Dial-up. Je to ten samý návrh, který jsme společně s panem Peterkou prezentovali v
článcích ADSL: zrychlení ze 192 na
64
? , ADSL se omezovat
nebude
? (články pana Peterky) nebo Zrychlení“ ADSL –
nemilé překvapení pro uživatele i ministra , Mlynáře!
Bude omezení u ADSL? I ČTK se
může mýlit!
( články mojí maličkosti). Je to ten samý návrh, který byl mluvčím ČTc
Vladanem Crhou označen za návrh pracovní a zastaralý, ten samý který sám
ministr Mlynář označil za chybu jednoho pracovníka ČTc ačkoliv se jednalo
návrh oficiálně představený na jednání Internetového Fóra. Je to tedy
ten samý návrh, který počítá s omezením objemu dat na 10 a 20 GB měsíčně a s poklesem
rychlosti na 192 kb/s (spekulovalo se i o 64 kb/s). Tento návrh už nebyl ze strany ČTc
nikdy upřesněn, ačkoliv to na jednání ZUI přislíbil sám generální ředitel Berdár a
předseda představenstva Felix, takže lze předpokládat, že platí vyjádření ředitele Berdára
z minulého týdne kde uvedl, že s limity se v nových variantách i nadále počítá!
A já se
ptám?Je mi jasné že se ČTc inspiroval společností Belgacom, kde jsou navlas stejné limity
ovšem při rychlosti 3000/128 kb/s a 3000/192kb/s. Není to přece trochu vyšší rychlost než
u nás? Není koupěschopnost Belgického obyvatelstva na trochu vyšší úrovni?A nežádal
ministr Mlynář pouze navýšení rychlosti a o limitech nepadlo ani slovo?

Pojďme se
na závěr podívat na Dial up připojení a vytoužený paušál, který ministr občanům několikrát
přislíbilo koncem letošního rok. Podle Mlynáře by se měl změnit stav, kdy je sice:

„přístup na internet přes telefon mimo špičku nejlevnější v Evropě, ale
ve špičce naopak výrazně evropský průměr převyšuje. U nové nabídky podle něj půjde i
o určitou formu paušálního poplatku. Telecom nyní nabízí připojení po
dobu prvních deseti minut ve špičce za 1,40 Kč za minutu, respektive 0,80 Kč mimo špičku.
Po desáté minutě cena klesá na 0,55, respektive 0,25 Kč za minutu.“

Alespoň takto přinesla vyjádření ministra ČTK.K tomuto mám pouze jednu
výhradu nejsme v období mimo špičku nejlevnější, ale jsme mezi nejlevnějšími –
nejlevnější Dial-up mělo alespoň ještě před několika týdny Řecko. V článku Jiřího Peterky na Lupě je
však upřesněné vyjádření pana ministra, kde je vidět, že se pan ministr vyjádřil naprosto
přesně:

„To, o čem jsem mluvil, ta nabídka pro koncové uživatele, se
týká především otázky dial-upu, tedy vytáčeného Internetu, který musí samozřejmě zůstat
vedle existence ADSL a který ještě nějaký čas určitě bude pro většinu uživatelů Internetu
v České republice základním přístupovým bodem k Internetu, a to je oblast, která je
plošná, týká se celého obyvatelstva, je dostupná v celé republice a tam musí Telecom
přijít s nějakou změnou dosavadního přístupu. Stav, kdy v off-peaku, tedy mimo špičku,
máme nízkou cenu, dokonce jednu z nejnižších v Evropě, ale přes den máme jednu z
nejvyšších cen v Evropě, nemůže dále pokračovat. Musíme se dostat alespoň na průměr
Evropské unie, a cílem je samozřejmě nějaká forma paušálního poplatku, která pro běžného
uživatele Internetu bude znamenat zásadní posun ve zpřístupnění, v jeho možnosti připojit
se k Internetu.“

Co říci na závěr?

Jestli pan
ministr skutečně jednal s ČTc o modelech, které jeho vedení představilo na jednáních
Internetového Fóra, tak by měl veřejnosti a novinářům už teď jasně říci, že představitelé
Telecomu plánují navýšení rychlosti s podmínkou přistoupení určitých omezení (datový
limit, snížení rychlosti) a že i v otázce paušálního Dial-upu stále není jasno. Pokud
platí návrh ČT 100 hodin za 500 Kč – není dořešeno jak by tento návrh chtěl ČTc
realizovat v praxi ( viz. Článek Diskuze k návrhu 100 hodin za
500 Kč
). Co se týká modelu Friaco a plnohodnotného paušálu, tak i zde je situace velmi
nejasná. Představitelé ČTc nadále odmítají většinu originačních modelů paušálů a k modelu
FRIACO umožňujícímu plný neměřený nebo intervalový paušál se i přes výsledky Studie
proveditelnosti nadále staví odmítavě.

Miloslav Sova

Diskuze k článku

LE@, 20. 8. 2003 (23:11):

Pan ministr? Limonádový Joe mu říkám. A nebo taky brepta. To bylo slibů! Poté,co si prý nechal od Českého Telecomu zaplatit pobyt na festivalu v Karlových Varech, nevěřím mu už,co se jednání s Molochem týče, ani slovo. Už je s nima skámošenej. Telecom uplatí každýho,jen aby nemusel pustit monopol. Všichni jsme zajatci Molocha. Ministrovu taťkovi přicházel mráz z Kremlu, Pan ministr je na tom líp, jemu ani počítač z důvodu pomalého připojení nezmrzne!

palo, 31. 7. 2003 (01:05):

Mobily úplně převálcují pevné linky

>http://ekonomika.idnes.cz/ekonomika.asp?r=ekonomika&c=A030730_221941_ekonomika_pol

uz aby to platilo i v internetu – tedy mimo ET :-))

palo

palo, 29. 7. 2003 (22:15):

jak dlouho se jeste nechame tahat za nos???

dlabu na ceske portaly
oni dlabou na uzivatele
tak me staci tedy http://www.google.com

bojkot telecomu a jeho prisluhovacum

muzete to poslat tem 11.000 co podepsali petici
nebo mozna radeji nejdriv portalum

mozna jen idnes.cz o tom nekolikrat trochu informovala

ale ze by to podporil seznam …

co firmy ktere na pc a softu vydelavaji
vzdyt je by to take melo zajimat

co na to CTU – proste vsem je jasne ze si z nas telecom dela dojnou kravu
a bude argumentovat ze adsl je drahe zavadet
spocitejte si kolik jste telecomu na ten jeho velmi maly zisk za poslednich par let poslali Kc!!!

tato taktika telecomu je stale stejna
nikdy jina nebude!!!

za cca 4 dny na modemu 500,- to at se jdou vycpat

pred tydnem jsem mluvil s amikem a nechapave kroutil hlavou jakto ze tu je internet modemovej tak drahy
– puvodne chtel poslat fotky ale vysvetlil jsem mu ze mu je radeji poslu na CD

vydela si kolem 3.000 USD a za neomezeny net by platil 20 USD mesicne
ale ma dsl nevim zda rikal ze plati neco kolem 40 USD :-((((

jo hura do afriky!!!

palo

Petr Petr, 29. 7. 2003 (16:53):

To co rika ministr me pekne stve,protoze se napred rikalo,ze se pritvrdi na Telecom a ted to vypada,ze se cim dal vice ustupuje.A kde je ta slibena regulace ADSL od CTU??!!!
Ja ma ADSL 192/64 od 15.7 a jsem spokojen.Jedna vec me ale prekvapila Telecom udava ze ma byt upstream poue 64Kbit…ale kdyz jsem to nekolikrat meril a dival se kolik vlastne prenasim nahoru tak jsem vypocital,ze je to vlastne asi 192/128.V nastaveni modemu je ADSL linka 576/128.Telecom asi umi omezit downstream ale ne upstream..spis v tom maji stale "bordel".

Umi, 29. 7. 2003 (12:59):

Haló, u telefonu Český telecom, je tam někdo??? Haló … haló, tam snad opravdu nikdo není. A zaplatil nám za to ???

rada, 28. 7. 2003 (11:21):

add čtenář vesničan Dia-UP

presne, tak, to si snad PAN ministr dela srandu, ne? myslim, ze hraje takovou dvoji hru, slibuje obema taborum Telecomu i uzivatelum, ale zatim z toho profituje jen on…

Milan, 28. 7. 2003 (09:32):

Všechno pořád samá lež.Dokud Telecom sám
nezlevní a nepustí se konkurence do jeho
sítí(koncových bodů),tak se u nás nic nezmění a připojení bude pořád drahé.Ve
městě,kde žiji,jesm Telecom odhlásil a dám si daleko levnější internet-paušál
277Kč bez omezení!!! Za takové podmínky
to dnešní operátoři v životě neudělají.

Michal Budinský, 27. 7. 2003 (20:42):

vsude se informuje o zrychleni (s limitem) za nezmenenou cenu.. pokud tam ten limit bude tak bych teda radsi zustal u 192/64 – co se ale stane s touto verzi? cena zustane stejne vyska? nebo se to snizi jelikoz je to tak pomale? .)

WIFI, 27. 7. 2003 (12:47):

Jak ho dostanu do vesnice?

Ruda, 27. 7. 2003 (12:45):

A kolik bude stát ten paušál???????

iN.visible, 25. 7. 2003 (19:06):

"…do konce léta Telecom splní, o co jsem žádal, tedy přijde s návrhem, který zásadním způsobem sníží cenu (internetu) pro koncové uživatele," uvedl ministr s tím, že v opačném případě se obrátí na Český telekomunikační úřad a využije všech zákonných prostředků…"

Takze to dopadne jako obvykle. Telecom nesplni, Mlynar se obrati na CTU, ten da vypracovat tri studie, pak Telecomu neco prikaze, ten to splni tak do tri mesicu, a v lete 2004 tu mame to, co bylo slibeno na leto 2003… Se klidne vsadim, ze to tak dopadne…

pep, 25. 7. 2003 (12:46):

a CT. Pokud jste ministr, prijmete uplatek a zjisti se to tak ho proste vratite a nic se nedeje. Kdyz to udelate jako normalni clovek, tak se to sice nedostane do novin (mozna), ale za to vy se dostanete k soudu a do trestniho rejstriku. Je to zrejmy stret zajmu a vubec nechapu Mlynare, ze to udelal. Asi, ze je to "normalni". Ja fakt nevim co bych poradil lidrum teto iniciativy aby dosahli sveho. Kdyz uz se ani na poslance a ministra vlady neda spolehnout. Snad jen mit obrovskou trpelivost a mozna podavat sem tam nejaka ta trestni oznameni. Ruzne podvodne praktiky, uvadeni v omyl, klamava reklama, nemravne ceny na zpusob lichvy by se u CT urcite nasly. Sam bych se pridal.

čtenář vesničan Dia-UP, 25. 7. 2003 (11:02):

Vzhledem z skutečnosti, že pan Ministr si nechal zaplatit pobyt na Karlovarském Festivalu od Telekomu (jasná forma materiálního úplatku) tak silně pochybuju že Telekomunisty nějak přinutí změnit stávající Stav. Bohužel …. a Nás vesničanům, kteří si o ADSL mohou nechat akorád tak zdát …. a rozhlížet se po kopcích kudi by se do vesnice dal dostat signál Wi-fi … a až se to povede tak ty Telekomunisty postat na smetičtě dějin/připojení …..

Kategorie Bleskovky.

Diskuze: 13 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

ujezd.net
ujezd.net

Bleskovky

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

, 10.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

GDPR a efektivní sdílení pověřence na ochranu osobních údajů

, 27.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GDPR a efektivní sdílení pověřence na ochranu osobních údajů

Kuki naděluje na Vánoce extra porci filmů a pohádek

, 18.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kuki naděluje na Vánoce extra porci filmů a pohádek

Více bleskovek →

Články

RAy3 – optimální mikrovlna od RACOMu

, 3.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem RAy3 – optimální mikrovlna od RACOMu

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

Reportáž zo Slnečných jazier – malé ohliadnutie za konferenciou Kam kráčajú telekomunikačné siete Senec 2018. 2/2

, 5.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reportáž zo Slnečných jazier – malé ohliadnutie za konferenciou Kam kráčajú telekomunikačné siete Senec 2018. 2/2

Reportáž zo Slnečných jazier – malé ohliadnutie za konferenciou Kam kráčajú telekomunikačné siete Senec 2018. 1/2

, 1.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reportáž zo Slnečných jazier – malé ohliadnutie za konferenciou Kam kráčajú telekomunikačné siete Senec 2018. 1/2

 

Doporučujeme

Děti a bezpečí z/na internetu – jde to vůbec nějak zajistit?

Děti a bezpečí na internetu – sociální sítě

Mám pomalý internet! Kde je chyba?

Ruší vaše vysílače meteoradary?...

Chystá se EU brutálně regulovat internet?

Kyberbezpečnost nejen v prostředí youTube

Proč investovat do vzdělávání zaměstnanců

Vybíráme nový notebook...

Takový byl seminář o GDPR v Olomouci

Dotace na vysokorychlostní internet...

Jak vypadá vysílač lokálního providera a proč by to mělo zákazníka zajímat?

Aby wifi doma fungovala.

Zpoplatnění bezlicenčních pásem by zdražilo internet, nebo snížilo jeho dostupnost

Internethome končí s bezdrátem. Nespokojení klienti často volí osvědčené lokální ISP.

Budeme mít internet z dronů a balonů?

Rychlosti internetu v lednu 2014, poprvé přes 70 tisíc měření a několik novinek

LTE? Žádnou mobilní revoluci nečekejte…

Speedmeter IPV pro zařízení se systémem Android nově na Google Play

Mobilní revoluce nebo evoluce?

Waze – doprava na dlani

Stručný úvod do geosociálních sítí

Databáze knihoven a rozcestník pro knihovníky i poskytovatele připojení

Instagram – cesta k úspěchu

Sdílení a zálohování s Dropboxem

Webové aplikace s geolokací

Posílání datových balíků po Internetu

AirFiber24 – ostrý test z reálného provozu

Česká republika a rychlosti internetu podle Akamai

PPF Petra Kellnera se přihlásila do aukce kmitočtů. Překvapivý kandidát na čtvrtého operátora.

Pinterest – nová hvězda mezi sociálními sítěmi

Google nejen vyhledávačem: Umíte správně vyhledávat?

Malware a jeho současné podoby

Odkazy odjinud